KorrDon.info > Донбасс > Открытое письмо правительству Украины от членов ДНМПУ

Открытое письмо правительству Украины от членов ДНМПУ


16 апреля 2009. Разместил: KorrDon.info
Президенту України
Ющенко В.А.
Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.
Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.
Генеральному прокурору України
Медведько О.І.
Міністру внутрішніх справ
Луценко Ю.В.
Голові Незалежної медіа-профспілки України
Скрипіну Роману


ВІДКРИТИЙ ЛИСТ


Просимо звернути увагу на ситуацію, що склалася зі свободою слова в Донецькій області та вжити заходів щодо осіб винних в порушенні чинного законодавства. У суспільстві все більш гостро обговорюється питання судової реформи, і, через народний інтерес до цієї проблеми, професійні працівники ЗМІ стали частіше відвідувати судові процеси.

Систематичні публікації в друкованих органах ЗМІ про допущені порушення з боку судового корпусу залишаються без уваги, як адміністрації суду, так і компетентних органів, які маніпулюють законом як їм зручно й залишаються безкарними за свої неправомірні дії відносно представників ЗМІ яким перешкоджають в об'єктивній подачі інформації в повному обсязі. Тим самим дії суддів приводять до створення поля для подачі не повної й перекрученої інформації в публікаціях.

Систематично представників ЗМІ в Донецькій області не допускають у зал судових засідань на відкриті судові процеси, необґрунтовано забороняють вести збір інформації для підготовки матеріалів, зібрані матеріали розслідувань необґрунтовано вилучаються судом, силами міліції й спец підрозділів МВС виводять із залу суду. Кореспондента газети «Остров» Нежурко Ігоря побив із застосуванням спецзасобів міліціонер, за наказом судді Бурлаченко О.О., судді Київського райсуду м. Донецька. Відомий факт побиття журналіста Ткаченко директором стадіону за виконання професійної журналістської діяльності, справу прокурор С. Софієв не довів до покарання винного. Журналістів Абрамовского Максима та Михайлову Олену побили в присутності співробітників міліції та пошкодили професійне обладнання, справу розглядала та сама Київська районна прокуратура м. Донецька, керує якою прокурор С. Софієв. Абрамовского Максима виводили із зали суду за виконання професійних обов’язків за наказом судді Кіровського райсуда м. Донецька Іванова Олексія, і все це відбувалось у присутності помічника народного депутата України Каплієнко В.В., провідного юриста, який прямо вказував що це є порушенням чинного законодавства. Михайлову Олену за наказом головуйочого по справі судді Зинов’євої А.Г. в Донецькому апеляційному суді вивели з зали суду заборонив виконувати професійний обов’язок. У журналіста Малугіна Олега вилучили матеріали журналістського розслідування колегія суддів Донецького апеляційного суду, про що судді навіть акт знищення склали, головуючий по справі суддя Бугрим Л. М., та член трійки знову ж суддя Зинов’єва А.Г. При цьому суддів та всых інших представників влади було повідомлено, що вони своїми дыями порушують чинне Законодавство Украъни ы все ці порушення відбувались в присутності свідків, які можуть все це підтвердити.

Громадськість і представники громади мали й мають право у відповідності зі ст. 55, 64 Конституції України оскаржити те рішення комісії, з яким вони не згодні.
Як стало відомо місцевим журналістам, про що були публікації в пресі, всі, без винятку, засідання й рішення Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу були проведені й прийняті негласно, із грубим порушенням чинного законодавства, що робить суд (суддю в справі) залежним, у результаті чого порушувалися й продовжують порушуватися права, свободи й законні інтереси громадян Донецької громади, які проголошені й закріплені ст.ст. 3, 6, 7.8. 9, 19, 21, 22,24,38,40,57,64,68 124. 126. параграфі 2 ст. 127, параграфі 1 ст. 128, ст. 129,145,146 Конституції України, ст. ст. 9, 10.21, 32.43.44 Закону України "Про інформацію", ст. 6 Європейської Конвенції про захист основних воль і прав людини. Про те, що засідання кваліфікаційної комісії і її рішення, були проведені й прийняті негласно, треба з відповіді голови кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Донецького апеляційного округу Вишневецького Й.И. за № к/к-159 від 18.03.2008 року. Ця відповідь була отримана на запит депутата Донецької обласної ради 5- го скликання.
Вважаємо, що це є однією із причин того, що в Донецькій області порушуються права й свободи громадян, панують правовий нігілізм і свавілля чиновників судової влади, діють, як правило, не сила права, а право сили ім'ям України, що неодноразово було відображено в наших публікаціях і залишено без уваги кваліфікаційною комісією й Радою суддів.

З боку судової системи виникають перешкоди працівникам ЗМІ в здійснені їхньої професійної діяльності. Чинне Законодавство України та коментарі провідних юристів з цього приводу цілком однозначні і свідчать наступне…

Перешкоджання діяльності журналіста припускає, насамперед, вплив як на самого журналіста, так і на близьких йому осіб, з наміром перешкодити йому здійснити свою законну професійну діяльність. Перешкоджання законній професійній діяльності означає позбавлення можливості виконувати свої професійні обов'язки й користуватися наданими йому повноваженнями по збору інформації, а також створення умов, які істотно ускладнюють професійну діяльність. Професійна діяльність обмежується лише тією сферою, що пов'язана з пошуком або поширенням інформації, а також виконанням інших функцій журналіста. Відповідальність по ст.171 КК України наступає лише у випадку перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Законної є така діяльність, що не порушує законодавства, прав і свобод інших осіб. Для рішення питання про визнання діяльності журналіста законною необхідно звернутися до законодавчих актів, що регламентують діяльність журналістів і засобів масової інформації в цілому.

У відповідності зі ст.26 Закону "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" і ст.43 Закону України "Про інформацію", журналіст має право: шукати, запитувати, одержувати й поширювати інформацію; відвідувати державні органи й організації, підприємства й установи, органи суспільних об'єднань або їхні прес-служби; одержувати доступ до документів і матеріалів, за винятком їхніх фрагментів, що містять відомості, що становлять державну, комерційну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю; робити записи, у тому числі з використанням засобів аудіо - і відеотехніки, кіно - і фотозйомки, за винятком випадків які не стосуються компетенції працівників ЗМІ; відвідувати спеціально охоронювані місця стихійних лих, аварій і катастроф, масових заворушень і масових скупчень громадян, а також місцевості, у яких оголошено надзвичайний стан; бути присутнім на мітингах і демонстраціях; викладати свої особисті судження й оцінки в повідомленнях і матеріалах, призначених для поширення за його підписом.

Журналіст наділений також іншими правами й обов'язками. Створення перешкод у реалізації прав і виконанні обов'язків журналіста створюють ознаки складу злочину, передбаченого ст.171 КК України.

Переслідування журналіста за критику (ч.2 ст.171 КК України) може полягати у фізичному або психологічному впливі на журналіста, його рідному й близьких, знищенні або ушкодженні його майна, обмеженні або позбавленні його прав і законних інтересів.
У ч.2 ст.171 КК України передбачена відповідальність за кваліфікований вид перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Кваліфікуючою ознакою цього діяння законодавець називає здійснення його посадовою особою, тобто тим, хто постійно, тимчасово або по спеціальному повноваженню здійснює функції представника влади або виконує організаційно-розпорядницькі, адміністративно-господарські функції на підприємствах, незалежно від форм власності, у державних органах, в органах місцевого самоврядування, у державних установах, а також у Збройних Силах.

Здійснення розглянутого злочину посадовою особою з використанням службового становища і є однією з формою зловживання посадовими повноваженнями і є загрозою Національної безпеки. Посадова особа зазіхає не тільки на Конституційну свободу пошуку, одержання, передачу й поширення інформації, але й на умови, що забезпечують цю свободу, - професійну діяльність журналіста.

Відповідно до закону журналіст має право на вільний доступ до державних інформаційних ресурсів і не зобов'язаний обґрунтовувати необхідність одержання запитуваної ним інформації.

Безпосереднім об'єктом ст.171 КК України є суспільні відносини, що забезпечують свободу друкованих й інших ЗМІ. Обмеження свободи засобів масової інформації, у тому числі перешкоджання законній діяльності журналістів, повинне понести карну, адміністративну, дисциплінарну або іншу відповідальність.

Потерпілим при здійсненні цього злочину є журналіст, тобто особа, що займається збором, редагуванням, створенням або підготовкою матеріалів для ЗМІ, пов'язане з ним трудовими або іншими договірними відносинами або тим, що займається такою діяльністю по їхньому вповноваженню.

Порушення права на інформацію, що складається в неправомірній відмові в наданні інформації журналістові або ЗМІ, несвоєчасному або неповному наданні інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина або юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію" або "Про звернення громадян", утворюють склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення права на інформацію). Але у випадку заподіяння такими діями істотного збитку, якщо воно перешкодило законній діяльності журналістів, зроблене буде кваліфікуватися по ст.171 КК України.

Положення суддів в Україні позбавляє права представників ЗМІ вільно одержувати законну інформацію за зверненням громадян, Конституційні права котрих на їхню думку порушені, щоб виразити свою думку на сторінках газет, тому що дані публікації є підставою для проведення службової перевірки тим або іншим органом влади про допущені порушення з боку суду Конституційних прав громадян при прийнятті неправосудних рішень.

Вернуться назад