KorrDon.info > В Мире > Движение «Украинский выбор» открывает обсуждение Проекта изменений в Конституцию Украины

Движение «Украинский выбор» открывает обсуждение Проекта изменений в Конституцию Украины


21 августа 2012. Разместил: KorrDon.info
Движение «Украинский выбор» открывает обсуждение Проекта изменений в Конституцию Украины, которые могут и должны создать механизм реализации права каждого гражданина нашей страны на референдум. Представленный Проект заставит власть считаться не только с избирателями (один раз в несколько лет), а с каждым гражданином Украины и всегда!

Текст проекта:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Конституції України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141):

1) статтю 5 доповнити частиною п’ятою такого змісту: «Український народ безпосередньо реалізує право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття всеукраїнським референдумом за народною ініціативою Конституції України, законів про внесення змін до Конституції України, про втрату чинності законом, яким внесено зміни до Конституції України»;

2) статтю 69 викласти у такій редакції:

«Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними»;

3) статтю 70 викласти у такій редакції:

«Стаття 70. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення»;

4) статтю 71 викласти у такій редакції:

«Стаття 71. В Україні референдуми за народною ініціативою проводяться на рівні всієї держави – всеукраїнські референдуми за народною ініціативою, та на рівні адміністративно-територіальних одиниць – місцеві (сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні та республіканський в Автономній Республіці Крим) референдуми за народною ініціативою.

Шляхом проведення референдумів за народною ініціативою вирішуються будь-які питання, що належать до компетенції органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, за винятком питань, визначених частиною третьою статті 74 цієї Конституції.

Рішення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою є остаточними і не потребують затвердження або схвалення будь-якими органами державної влади та є обов’язковими для виконання на всій території України.

Рішення місцевих референдумів за народною ініціативою є остаточними і не потребують затвердження або схвалення будь-якими органами місцевого самоврядування або органами влади Автономної Республіки Крим (у разі ухвалення рішення республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою) та є обов’язковими для виконання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці»;

5) статтю 72 викласти у такій редакції:

«Стаття 72. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою можуть ухвалюватися закони України, інші нормативно-правові акти загальнодержавного значення. Закони, інші нормативно-правові акти, ухвалені всеукраїнським референдумом за народною ініціативою, мають вищу юридичну силу щодо законів та інших правових актів органів державної влади.

Шляхом місцевого референдуму за народною ініціативою можуть ухвалюватися нормативно-правові акти місцевого значення. Нормативно-правові акти, ухвалені місцевим референдумом за народною ініціативою, мають вищу юридичну силу щодо правових актів органів місцевого самоврядування або правових актів органів влади Автономної Республіки Крим (у разі ухвалення нормативно-правового акта республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою).

Закон, іншийнормативно-правовий акт, ухвалений референдумом за народною ініціативою, набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Ухвалені республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою Конституція Автономної Республіки Крим, нормативно-правові акти про внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим, про втрату чинності нормативно-правовим актом, яким внесені зміни до Конституції Автономної Республіки Крим, підлягають затвердженню Верховною Радою України.

Референдумом за народною ініціативою може бути ухвалено рішення про відкликання конституційного складу Верховної Ради України, загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови; висловлення резолюції про недовіру Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам місцевих державних адміністрацій.

Президент України, Верховна Рада України або інший уповноважений Конституцією та законами України суб’єкт зобов’язані у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті, ухвалити рішення про звільнення (припинення повноважень, відставку) органів (посадових осіб), яким було висловлено недовіру або яких було відкликано»;

6) статтю 73 викласти у такій редакції:

«Стаття 73. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менш як п’ятисот тисяч громадян України, які мають право голосу на референдумі, за умови, що підписи щодо проголошення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі і не менш як по двадцять п’ять тисяч підписів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Місцевий референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менш як десятої частини жителів відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої пропонується провести місцевий референдум»;

7) статтю 74 викласти у такій редакції:

«Стаття 74. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії»;

8) у статті 85:

частину першу доповнити пунктом 28-1) такого змісту:

«28-1) достроково припиняє повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі відкликання республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим та призначає позачергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим»;

частину першу доповнити пунктом 30-1) такого змісту:

«30-1) призначає позачергові вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних, районних в місті, обласних рад, сільських, селищних, міських голів у разі ухвалення відповідним місцевим референдумом за народною ініціативою рішення про відкликання загального складу сільської, селищної, міської, районної в місті, районної та обласної ради, сільських, селищних, міських голів»;

9) статтю 90 викласти у такій редакції:

«Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

Президент України зобов’язаний достроково припинити повноваження Верховної Ради України у разі ухвалення всеукраїнським референдумом за народною ініціативою рішення про відкликання конституційного складу Верховної Ради України»;

10) у статті 106:

пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:

«6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою відповідно до частини першої статті 73 цієї Конституції є обов’язком Президента України»;

частину першу доповнити пунктом 6-1) такого змісту:

«6-1) невідкладно, в строк, який не повинен перевищувати десяти календарних днів з моменту надходження рішення Центральної виборчої комісії про підсумки збирання підписів під вимогою про проголошення референдуму за народною ініціативою, видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою»;

частину першу доповнити пунктом 8-1) такого змісту:

«8-1) видає указ про припинення повноважень Верховної Ради України у разі ухвалення всеукраїнським референдумом за народною ініціативою рішення про відкликання конституційного складу Верховної Ради України»;

- частину першу доповнити пунктом 9-1) такого змісту:

«9-1) видає указ про відставку Кабінету Міністрів України у разі ухвалення всеукраїнським референдумом за народною ініціативою резолюції про недовіру Кабінету Міністрів України»;

частину першу доповнити пунктом 10-1) такого змісту:

«10-1) видає указ про відставку голови місцевої державної адміністрації у разі ухвалення відповідним місцевим референдумом за народною ініціативою резолюції про недовіру голові місцевої державної адміністрації»;

частину першу доповнити пунктом 31) такого змісту:

«31) видає указ про погодження звільнення Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у разі ухвалення відповідним місцевим референдумом за народною ініціативою резолюції про недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим».

У зв’язку з цим пункт 31 частини першої статті 106 вважати пунктом 32 частини першої статті 106;

11) статтю 118 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«Якщо недовіру голові районної, районної в місті, обласної, міської (міст Києва та Севастополя) державної адміністрації висловлено громадянами України шляхом ухвалення відповідним місцевим референдумом за народною ініціативою резолюції про недовіру, Президент України зобов’язаний прийняти рішення про відставку такого голови місцевої державної адміністрації»;

12) статтю 135 доповнити частиною другою такого змісту:

«У разі ухвалення республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів про внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим, про втрату чинності нормативно-правовим актом, яким внесено зміни до Конституції Автономної Республіки Крим, Верховна Рада України зобов’язана в порядку та у строки, визначені законом, затвердити ухвалений референдумом нормативно-правовий акт».

У зв’язку із цим частину другу статті 135 вважати частиною третьою статті 135;

13) у статті 136:

частину четверту викласти в такій редакції:

«Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України. У разі ухвалення республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою резолюції про недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим зобов’язана звільнити Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а Президент України - погодити таке звільнення»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«У разі ухвалення республіканським в Автономній Республіці Крим референдумом за народною ініціативою резолюції про недовіру Раді Міністрів Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим зобов’язана припинити повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим в порядку і строки, визначені законом».

У зв’язку з цим частини п’яту, шосту статті 136 вважати відповідно частинами шостою, сьомою статті 136;

14) Розділ ХІІІ:

доповнити статтею 160 такого змісту:

«Стаття 160. Конституція України, закони про внесення змін до Конституції України, про втрату чинності законом, яким внесено зміни до Конституції України, можуть бути прийняті всеукраїнським референдумом за народною ініціативою. Порядок ініціювання, організації та проведення такого референдуму визначаються законом.

Конституція України, закони України про внесення змін до Конституції України, про втрату чинності законом, яким внесено зміни до Конституції України, вважаються прийнятими, якщо винесені на всеукраїнський референдум за народною ініціативою проекти Конституції України, законів України про внесення змін до Конституції України, про втрату чинності законом, яким внесено зміни до Конституції України, підтримали не менш як дві третини громадян, які взяли участь в голосуванні».

Конституція України, закони України про внесення змін до Конституції України, про втрату чинності законом, яким внесено зміни до Конституції України, набувають чинності від дня їх офіційного оприлюднення.

У зв’язку з цим статті 160, 161 вважати відповідно статтями 161, 162.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності від дня його затвердження всеукраїнським референдумом, призначеним Президентом України відповідно до статті 156 Конституції України.


Голова
Верховної Ради України

Вернуться назад